• <nav id="0yo0s"></nav>
 •  
  QQ在線咨詢
  電話

  0755-82124410

   

  傳真

  0755-82124037


  庫存信息>
  產品品牌 產品型號 產品批次 產品數量 備注
  TE 2027395-5 32952
  TE 1618002-7(EV200AAANA) 88
  TE 2071410-1(IHV200AAANA) 529
  TE 1-1939638-7 3
  TE 1-1827875-3 2300
  TE 1-1827875-4 1850
  TE 1-1827875-6 2600
  TE 1-1827872-7 5956
  TE 1-1871468-2 4007
  TE 1-1827864-3 4800
  TE 1-1827864-4 3990
  TE 1-1827863-7 7900
  TE 1-1939638-3 2544
  TE 1-1827863-3 2300
  TSC 2A06 A0 1099500
  TSC MBRF2045CT 1900
  TSC MBRS20100CT 7200
  TSC SR510 315000
  DIODES 3.0SMCJ20A-13 15000
  DIODES AL9910ASP-13 5000
  DIODES AP1084T25L-U 500
  DIODES AP1501-T5RL-U 2500
  DIODES AP1507-D5-13 7500
  DIODES AP1509-33SL-13 2500
  DIODES AP1509-50SL-13 7500
  DIODES AP2008SG-13 5000
  DIODES B0540W-7-F 90000
  DIODES BAS16TW-7-F 10500
  DIODES BAT54CW-7-F 30000
  DIODES BAV19W-7-F 6000
  DIODES BZT52C27S-7-F 3000
  DIODES BZT52C2V7LP-7B 20000
  DIODES BZT52C4V3-7-F 24000
  DIODES BZT52C5V1T-7 6000
  DIODES BZT585B15T-7 114000
  DIODES BZX84C18-7-F 177000
  DIODES BZX84C22-7-F 18000
  DIODES BZX84C47-7-F 11995
  DIODES DDZ9692-7 9000
  DIODES DF01S-T 3000
  DIODES DFLU1200-7 3000
  DIODES DMMT3904W-7-F 3000
  DIODES DMN2004WK-7 249000
  DIODES DNLS160-7 3000
  DIODES FCX1053ATA 16000
  DIODES FCX789ATA 38000
  DIODES FCX790ATA 42000
  DIODES FMMT497TA 3000
  DIODES FMMT560TA 9000
  DIODES FMMT591ATA 6000
  DIODES FMMT597TA 9000
  DIODES FMMT617TA 15000
  DIODES FMMT718TA 60000
  DIODES FMMTA06TA 3000
  DIODES FMMTL718TA 78000
  DIODES FZT1049ATA 10000
  DIODES FZT1053ATA 6000
  DIODES FZT591TA 2000
  DIODES FZT605TA 17000
  DIODES FZT649TA 1000
  DIODES FZT658TA 5000
  DIODES FZT692BTA 7000
  DIODES FZT694BTA 15000
  DIODES FZT749TA 4000
  DIODES FZT751TA 16000
  DIODES FZT853TA 2000
  DIODES FZT949TA 37000
  DIODES FZT955TA 14000
  DIODES LM4041DFTA 42000
  DIODES MMBD4448DW-7-F 3000
  DIODES MMSZ5227B-7-F 3000
  DIODES MMSZ5231BS-7-F 150000
  DIODES PH323DCATC 6000
  DIODES RS1MB-13-F 6000
  DIODES RS2M-13-F 48000
  DIODES S3A-13-F 21000
  DIODES S5GC-13-F 3000
  DIODES SA555S-13 32500
  DIODES SBR10U200CTB 1000
  DIODES SBR1U150SA-13 380000
  DIODES SBR20A45CTFP 400
  DIODES SBR20U40CT 500
  DIODES SK13-13-F 3000
  DIODES SMAZ12-13-F 5000
  DIODES SMAZ6V8-13-F 5000
  DIODES SMBJ15CA-13-F 18000
  DIODES SMBJ170A-13-F 3000
  DIODES SMBJ36CA-13-F 9000
  DIODES SMBJ48CA-13-F 9000
  DIODES SMBJ8.5CA-13-F 12000
  DIODES ZHCS500TA 6000
  DIODES ZHCS750TA 6000
  DIODES ZLLS400TA 12000
  DIODES ZR40402F25TA 24000
  DIODES ZR40402F50TA 24000
  DIODES ZRC250F02TA 3000
  DIODES ZRC400F02TA 9000
  DIODES ZTL432BFFTA 6000
  DIODES ZTX458STZ 2000
  DIODES ZTX688B 12000
  DIODES ZVN2110ASTZ 2000
  DIODES ZVN3306FTA 42000
  DIODES ZVN4206GTA 6000
  DIODES ZVN4525ZTA 75000
  DIODES ZVNL110GTA 3000
  DIODES ZVP3310FTA 45000
  DIODES ZVP4525ZTA 76000
  DIODES ZX5T3ZTA 6000
  DIODES ZX5T851GTA 8000
  DIODES ZX5T951GTA 5000
  DIODES ZXCT1082E5TA 6000
  DIODES ZXLD1615ET5TA 3000
  DIODES ZXM61N02FTA 42000
  DIODES ZXM61N03FTA 18000
  DIODES ZXM61P02FTA 30000
  DIODES ZXMHC3A01N8TC 48500
  DIODES ZXMN10A07ZTA 130000
  DIODES ZXMN2A01FTA 9000
  DIODES ZXMN2A14FTA 18000
  DIODES ZXMN6A08GTA 34000
  DIODES ZXMN6A11GTA 52000
  DIODES ZXMN6A25DN8TA 23500
  DIODES ZXMP10A16KTC 20000
  DIODES ZXMP3A16GTA 3000
  DIODES ZXMP6A17E6TA 9000
  DIODES ZXRE4041CFTA 48000
  DIODES ZXTC6717MCTA 3000
  DIODES ZXTD4591E6TA 21000
  DIODES ZXTD6717E6TA 3000
  DIODES ZXTD718MCTA 63000
  DIODES ZXTN19055DZTA 41000
  DIODES ZXTN2011GTA 8000
  DIODES ZXTN25020DFHTA 15000
  DIODES ZXTN25040DZTA 1000
  DIODES ZXTN5551ZTA 2000
  DIODES ZXTP2014ZTA 36000
  DIODES ZXTP2041FTA 12000
  DIODES ZXTP25020BFHTA 15000
  DIODES ZXTP25020DFHTA 18000
  Amphenol ATE C146 10A004 100 13 U 50
  Amphenol ATE CA 091 S1 0031 U 234
  Amphenol ATE N 08 016 000 6 U 80
  Amphenol LTW MUC-20PFFR-JS7001 800
  Amphenol LTW RCP-5SPFFH-SCM7001 107
  Amphenol LTW SDB-09BFFA-SL7001 20
  Amphenol LTW SDB-09PFFS-SL8001 4
  Amphenol LTW SDB-09PMMS-SL8001 20
  Amphenol LTW M12T-04BFFB-SL7002 60
  Amphenol LTW M12T-04PMMS-SF8B15 80
  Amphenol LTW RCP-5SPFFH-TCU7002 100
  Amphenol LTW RCP-00BMMS-TLM7001 100
  Amphenol LTW CAP-WACMTPC1 100
  Amphenol LTW RJ-00BMMA-SL7005 100
  Amphenol LTW CAP-WACMSPC1 7
  Amphenol LTW SPAUA-20PMFP-CAP 100
  Amphenol LTW VENT-BJ004 100
  Amphenol LTW MUC-20PFFR-JS7002 3000
  Amphenol LTW M12B-05PFFS-SF8001 100
  Amphenol LTW M12B-05PMMS-SF8001 100
  Amphenol LTW M12B-05BMMB-SL7001 100
  Amphenol LTW M12B-05BFFB-SL7001 100
  Amphenol LTW M12D-04PFFS-SF8001 100
  Amphenol LTW M12D-04PMMS-SF8001 100
  Amphenol LTW M12D-04BMMB-SL7001 100
  Amphenol LTW M12A-08PFFS-SF8001 95
  Amphenol LTW 12-08PFFR-SF7001 100
  Amphenol LTW M12A-08PMMS-SF8001 50
  Amphenol LTW 12-08PMMR-SF7001 100
  Amphenol LTW M12A-08BFFB-SL7001 100
  Amphenol LTW M12A-08BMMB-SL7001 95
  Amphenol LTW Q8D-04PMMS-QF8001 100
  Amphenol LTW Q8D-04AFFM-QL8A01 100
  Amphenol LTW PWC-03PMMS-LC7001 100
  Amphenol LTW PWC-03BFFA-LL7002 100
  Amphenol PCD HVG1P402MC 2
  Amphenol PCD HVG1P403MC 2
  Amphenol PCD HVG30M4 10
  Amphenol PCD HVCOACSELOCK 100
  Amphenol PCD HVCOFBTSR6SF506L1000 100
  Amphenol PCD MINIMSDF000F 100
  Amphenol PCD MINIMSDM350 227
  Amphenol PCD HVCOACELOCK 1
  Amphenol PCD HVCOACSELOCKH 3
  Amphenol PCD MINIMSDF000R 468
  Amphenol PCD MINIMSDM200 300
  Amphenol PCD C4220036013 400
  Amphenol PCD C4200036163 400
  Amphenol RF A-1PAG137-026G2-0354 1990
  Amphenol RF CAB-10050401-01F 36
  Amphenol RF CAB-10110401-01F 325
  Amphenol RF CAB-11072001-01F 1
  Amphenol RF CAB-11110701-01F 2
  Amphenol RF CAB-12061201-01F 3
  Amphenol RF CAB-12061202-01F 3
  Amphenol RF CP70ABH04A/BR=30GA 500
  Amphenol RF DMP-CAP-WD1PCSA1 4
  Amphenol RF JN-50JR(G) 14
  Amphenol RF MB163 120
  Amphenol RF MB199 2629
  Amphenol RF MB203 349
  Amphenol RF MB204 134
  Amphenol RF MB203護帽 400
  Amphenol RF MB205 2
  Amphenol RF MB206 50
  Amphenol RF MB207 50
  Amphenol RF MAFI2071A2-014-3GPT30GP-50 50
  Amphenol RF MAFI6251A4-002-3GAEP30GAE-5 50
  Amphenol RF MAFI6251B6-009-3GAEP30GAE-5 50
  Amphenol RF MCX-KHD1 300
  Amphenol RF MMCX-KHD4 250
  Amphenol RF MMCX-JWB2E 62
  Amphenol RF NF-SMAF5-SXPT30G-50 1
  Amphenol RF N2071A1-AT30GA-50 2
  Amphenol RF N7071A1-N/NT30GA-50 2
  Amphenol RF PSMPM-085-NOC003-15-01 46
  Amphenol RF PSMP1181A2-001-AT8GPA-50 603
  Amphenol RF QMA6251A1-016-10GAT30GA-50 998
  Amphenol RF QMA6501A1-001-AT10G-50 1859
  Amphenol RF QMA6551B1-010-AT5GP-50 2000
  Amphenol RF QMA6551B3-002-AT5GP-50 180
  Amphenol RF SMA-KHD12 2
  Amphenol RF SMA-JK 70
  Amphenol RF SMA(M)-KFKG 60
  Amphenol RF SMA2071A1-S/PT50G-50 2
  Amphenol RF SMA6252A2-3GT50G-50 500
  Amphenol RF SMA6551E1-NT50G-50 20
  Amphenol RF SMA6551F1-NT50G-50 20
  Amphenol RF SMA7071A2-S/PT50G-50 2
  Amphenol RF SMB-75J3A 2
  Amphenol RF SMB1421A1-012-3GT30G-50 300
  Amphenol RF SPC6581A2-APT30G-085-50 3194
  Amphenol RF SPC6581A2-APT30G-141-50 5040
  Amphenol RF PSMP1181A2-003-AT8GPA-50 693
  Amphenol RF SMA6251A1-054-3GT50G-50 300
  Amphenol RF NM-SMAF9-AX3GT50G-50 310
  Amphenol RF SPC6582A1-APT30G-085-50 10
  Amphenol RF SPC6582A1-APT30G-141-50 10
  Amphenol RF MMCX6251N1-001-3GT30G-50 32000
  Amphenol RF MMCX6252N1-010-3GT5GP-50 5000
  Amphenol RF UFL1202A1-001-GPG-50 50500
  Amphenol RF SPC0200A1-002-SPA5G-50 1400
  Amphenol SINE RT00128PN03 501
  Amphenol SINE RT06128SNHEC03 656
  Amphenol SINE RTFD20B 900
  Amphenol SINE SC000013 410
  Amphenol SINE SC000146 410
  Amphenol SINE SS12A1T 14685
  Amphenol SINE RT0W01210PN03 748
  Amphenol SINE RTFD12B 1772
  Amphenol SINE RTFD14B 3075
  Amphenol SINE SP20W1F 50630
  Amphenol SINE SP20M1F 1060
  Amphenol SINE SS20M1F 5326
  Amphenol SINE RT061619SNHEC03 983
  Amphenol SINE SS20W1F 72858
  Amphenol SINE RT00122PN03 900
  Amphenol SINE RT0W01419PN03 574
  Amphenol SINE SS16M1F 38250
  Amphenol SINE RB000119-14 696
  Amphenol SINE RB000119-12 3076
  Amphenol SINE RTFD10B 839
  Amphenol SINE RT0W0106PN03 500
  Amphenol SINE RT0W6106SNHEC03 500
  Amphenol SINE RT0W61210SNHEC03 498
  Amphenol SINE RT0W61419SNHEC03 495
  Amphenol SINE RB000119-16 798
  Amphenol SINE RT0W71419SN03 998
  Amphenol SINE RT001412SN03 151
  Amphenol SINE RT00144PN03 997
  Amphenol SINE RT06144SNHEC03 1997
  Amphenol SINE RT0W01832PN03 1570
  Amphenol SINE RT0W61832SNHEC03 1764
  Amphenol SINE ATP06-4S 350
  Amphenol SINE AWP-4S 350
  Amphenol SINE RT0W6106SWH03 400
  Amphenol SINE RT06122SNHEC03 680
  Amphenol SINE RT001412PN03 801
  Amphenol SINE RT061412SNHEC03 9
  Amphenol SINE RT001412SNH03 180
  Amphenol SINE RT061412PNH03 180
  Amphenol SINE RT0L-14CG-S1 180
  Amphenol SINE RT0L-18CG-S2 160
  Amphenol SINE RT0W01832SNH03 180
  Amphenol SINE RT0W61832PNH03 180
  Amphenol SINE RTFD18B 2960
  Amphenol SINE SP24W1F 2750
  Amphenol SINE SS24W1F 2750
  Amphenol SINE RT0W01626PN03 200
  Amphenol SINE RT0W61626SNHEC03 20
  Amphenol SINE RT00188SN03 780
  Amphenol SINE RTHP0161PN-35C 1572
  Amphenol SINE RTHP0161PW-35C 1572
  Amphenol SINE RTHP6161SNH-35BS2 1580
  Amphenol SINE RTHP6161SWH-35BS2 1580
  Amphenol SINE RT0W01626SY03 790
  Amphenol SINE RT001619PN03 200
  Amphenol SINE SP16M1F 3000
  Amphenol SINE RTFD16B 3707
  Amphenol SINE AT62-20-0122 6470
  Amphenol SINE AT60-20-0122 8000
  Amphenol SINE ATM04-12PA 200
  Amphenol SINE AWM-12P 200
  Amphenol SINE ATM06-12SA 200
  Amphenol SINE AWM-12S 450
  Amphenol SINE AT13-204-2005 1 1640
  偷弄小姪女未删节 谁有黄色网站| 日本AV女优电影 在线观看| 欧美成人图片| av天堂在线看| 先锋影音 电影| 欧美淫乱网| 深田破解无修正| 先锋影音的电影| 操逼xx站| 强奸小说网站| AV手机版天堂2018| 中山领航人才网注塑上下模工| 国产亚洲套图| 性情小说| 男人天堂高清免一| 成人se影片| 欧美日韩图片| 电影天堂网影音先锋| 日本啊v2018线观看| 菊池梨沙av作品| AV电影天堂网先锋|